Assessorament

L’ACESV per estar adherida a Pimec pot oferir als seus associats aquests serveis:

 • Assessorament telefònic: Informació, consultes, dubtes en matèria de dret laboral, mercantil, civil i fiscal, estratègia, protecció de dades, Pla General Comptable, convenis col·lectius, ajuts i finançament. Assessorament tecnològic, formació, recursos humans, etc.
 • Assessorament gratuït i personalitzat en matèria de prevenció de riscos laborals dirigits a les empreses i treballadors autònoms tant si han contractat com si no ho han fet amb un servei de prevenció aliè.
 • Assessorament mediambiental gratuït: Atenció personalitzada en diversos temes: Gestió de residus, cànon de l’aigua, llei d’envasos, registre de substàncies químiques REACH, llicència mediambiental, etc.
 • Revisió gratuïta d’assegurances contractades
 • Assessorament integral en subvencions


Acords de col·laboració

Inclou assessorament, tramitació i gestió dels següents acords de col·laboració avantatjosos.

 • Estalvi energètic
 • Estalvi en carburants
 • Descomptes en telecomunicacions
 • Finançament de les Pimes
 • Renting de vehicles
 • Pimec viatges
 • Informes comercials
 • Assegurances de crèdit a l’exportació
 • Prevenció d’incendis
 • Premsa
 • Missatgeria